[nectar_slider location=”Børn og unge (12-18 år)” arrow_navigation=”true” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular”]

Hvor kan du blive anbragt?

Hvis du skal anbringes udenfor hjemmet, så er det kommunen som bestemmer, hvor du skal anbringes. Det afhænger af, hvilket sted kommunen mener, bedst vil opfylde dine behov. Hvis du selv har nogle ønsker, er det vigtigt, at du fortæller sagsbehandleren det.

Der er mulighed for at blive anbragt følgende steder:

  • Netværksplejefamilie, dvs. hos familiemedlemmer, f.eks. bedsteforældre, onkler, tanter eller dine forældres nære venner.
  • Plejefamilie, dvs. almindelig familie, som er godkendt og betalt af kommunen, for at du bor der.
  • Kommunal plejefamilie, dvs. ofte specialuddannede plejefamilier, hvis plejebarnet har særlige behov, problemer eller udfordringer. Ofte har kommunale plejefamilier flere plejebørn boende ad gangen.
  • Døgninstitution, dvs. det man i gamle dage kaldte børnehjem. I dag får børnene og de unge egne værelser.
  • Socialpædagogisk opholdssted, dvs. hvis barnet eller den unge har særlige støttebehov eller problemer.
  • Efterskole, værelse eller skibsprojekt.

Hvis du allerede er anbragt, og kommunen ønsker at ændre dit anbringelsessted mod din og dine forældres vilje, så skal Børn og Unge-udvalget træffe afgørelse om du skal flyttes, jf. servicelovens §  69, stk. 3.

Hvis du er over 12 år, så har du ret til din egen advokat, når sagen skal i Børn og Unge-udvalget. Du kan sende mig en mail: msh@advohus.dk eller ringe til min sekretær Betina Christensen på tlf. 87 30 40 21. Eller du kan sende mig en SMS på tlf. 91 89 70 30.

Samvær

Du har ret til samvær og kontakt med dine forældre, dine søskende og din øvrige familie, selvom du er anbragt.  Det er kommunen, som bestemmer, hvor ofte og hvor længe I skal se hinanden.

Hvis du ikke har lyst til samvær med din familie i en periode, så skal du sige det til din sagsbehandler, og hvis dine forældre ikke kan acceptere dit ønske om afbrudt kontakt i mere end 1 mdr., så skal sagen for Børn og Unge-udvalget. Du har ret til din egen advokat i Børn og Unge-udvalget.

Bisidder

Du har mulighed for at få en voksen med fra Børns Vilkår til møder ved kommunen. Dette kaldes en bisidder, og denne voksen kan hjælpe dig med at forklare dig, hvad der foregår, hjælpe dig med at huske at sige, det du føler og mener er vigtigt.

Kontakt med andre anbragte

På hjemmesiden www.boernetinget.dk kan du finde oplysninger og chatte med andre børn og unge, der er anbragt.

Baglandet er væresteder for anbragte eller tidligere anbragte børn og unge. Baglandet har væresteder i Aarhus, Aalborg, Vejle og København. Du kan finde adresserne på www.baglandet.net.

Hjem igen

Når årsagen til at du blev anbragt er væk, kan du, hvis du er over 15 år, og dine forældre bede kommunen om, du må flytte hjem igen. Det er ligegyldigt, hvor lang tid der er gået, bare tingene har ændret sig til det bedre. Der må ikke køre en sag i Ankestyrelsen eller retten, når I beder om hjemgivelse.

Når Kommunen har modtaget jeres ønske om hjemgivelse, så kan kommunen vælge mellem at give dig lov til at flytte hjem, lægge en plan for hvornår du må flytte hjem, eller sende sagen i Børn og Unge-udvalget.

Kontakt mig, hvis du ønsker min hjælp. Du kan sende mig en mail: msh@advohus.dk eller ringe til min sekretær Betina Christensen på tlf. 87 30 40 21. Eller du kan sende mig en SMS på tlf. 91 89 70 30.

Børnetelefonen

Du kender sikkert til Børnetelefonen allerede, fra plakater i skolen eller måske du selv har snakket eller SMS´et med dem. Jeg kan varmt anbefale, at du ringer til Børnetelefonen, hvis du har brug for at snakke med en voksen om dine problemer, eller du har brug for et godt råd.

Du kan ringe eller sende en SMS til Børnetelefonen på tlf.nr. 116 111 eller du kan chatte med Børnetelefonen hér.

Når du fylder 18 år

Hvis du har været anbragt udenfor hjemmet indtil du fylder 18 år, så har du nogle gange mulighed for hjælp efter du er fyldt 18 år. Dette kaldes efterværn. Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har i Socialstyrelsens folder om efterværn.

Brug for hjælp?

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?

Ring 86 12 34 99 eller e-mail: msh@advohus.dk