www.foraeldreansvar.dk

www.boerneadvokaten.dk

www.familieretten.dk

Tvangsfjernelse

Der er tale om tvangsfjernelse/tvangsanbringelse, når kommunen ønsker at anbringe et barn udenfor hjemmet, uden samtykke fra forældrene og børn over 15 år.
Tvangsfjernelse er nok det mest indgribende forældre og børn kan udsættes for, og derfor har forældre og børn over 12 år ret til gratis advokatbistand. Du vælger selv den advokat, du har tillid til, og advokaten har kun en interesse, og det er at kæmpe for din sag. Det kan blive afgørende for sagens udfald, at du vælger en advokat med speciale i børnesager.

Jeg, advokat Marita Susanna Hinge har stor erfaring med tvangsfjernelser. Ring nu på tlf. 86 12 34 99 eller send en e-mail på msh@advohus.dk.

Marita S. Hinge

Advokat (L)

Tlf. 86 12 34 99
E-mail: msh@advohus.dk

Forældre

Vil kommunen anbringe dine børn uden for hjemmet?
Er dine børn allerede anbragt?
Vil du have dine børn hjem igen?
Vil du vide, hvordan en tvangsfjernelsessag foregår?

Børn og unge (12-17 år)

Må du ikke bo hjemme mere?
Skal du flytte i plejefamilie eller på institution?
Vil du gerne hjem igen?
Hvad har du ret til?

Gratis advokathjælp

Hvornår er der gratis advokathjælp?
Hvilken advokat skal du vælge?
Du vælger selv din advokat
Hvad kan advokaten hjælpe med?

Lovgivning

Reglerne om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet fremgår af forskellige love, vejledninger, cirkulærer, retningslinjer, almindelige forvaltningsprincipper, principafgørelser og retspraksis. Dette er netop baggrunden for, at det er vigtigt at vælge en advokat, som er specialiseret i tvangsfjernelsessager, hvis din sag skal for Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen eller byretten.

Følgende regler mv. er mest relevante at kende:

Kontakt

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?
Ring 86 12 34 99 eller e-mail: msh@advohus.dk