[nectar_slider location=”Gratis advokathjælp” arrow_navigation=”true” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular”]

Gratis advokathjælp

Ring 86 12 34 99 eller e-mail: msh@advohus.dk.

Det fremgår af servicelovens § 72, at kommunen i følgende sager skal tilbyde gratis advokathjælp til forældre og børn over 12 år:

 • 1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,
 • 2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,
 • 3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,
 • 4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,
 • 5) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,
 • 6) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,
 • 7) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,
 • 8) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,
 • 9) brev og telefonkontrol efter § 123, stk. 2,
 • 10) anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner og på delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1, og
 • 11) tilbageholdelse efter § 123 c.
 • Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk. 4.
 • Stk. 3. Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5, og en sag om brev- og telefonkontrol efter § 123, stk. 2, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.

Du vælger selv, hvilken advokat du ønsker at bruge. Kontakt mig, hvis du ønsker min hjælp. Du kan sende mig en mail: msh@advohus.dk eller ringe til min sekretær Betina Christensen på tlf. 87 30 40 21.

Gratis vurdering af din sag

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?

Ring 86 12 34 99 eller e-mail: msh@advohus.dk

 

Kontakt